Τι μπορεί να επηρεάσει το κόστος κατασκευής πρακτορείου ΟΠΑΠκόστος κατασκευής πρακτορείου οπαπ

Το κόστος κατασκευής πρακτορείου ΟΠΑΠ εξαρτάται από πληθώρα παραγόντων. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, προτού κατασκευάσουμε ένα πρακτορείο, είναι να καθορίσουμε το κεφάλαιο που μπορούμε να διαθέσουμε για την επένδυση.

Η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του πρακτορείου πρέπει να μας εγγυηθεί γραπτώς ότι δεν θα υπερβεί το ύψος του συνολικού ποσού που μας έχει καταθέσει στις προσφορές της.

Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να προσέξετε, καθώς σίγουρα θα υπάρξουν κατασκευαστές που θα σας παρουσιάσουν αδικαιολόγητα χαμηλές τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να είστε πιο επιφυλακτικοί και να προσπαθείτε να παίρνετε εγγράφως περισσότερες εγγυήσεις για το συνολικό κόστος κατασκευής πρακτορείου ΟΠΑΠ. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τις πολύ υψηλές προσφορές.

Καλό θα ήταν να μην ξεπερνάτε το όριο που έχετε θέσει για την επένδυσή σας, ακόμη και όταν υπάρχει το διαθέσιμο budget, έτσι ώστε η απόσβεση των χρημάτων σας να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κατασκευής πρακτορείου ΟΠΑΠ

 • Τα τετραγωνικά του διαθέσιμου χώρου
 • Το αν θα είναι standard store ή θα ενταχθεί στο πρόγραμμα REX 2020
 • Ο εξοπλισμός πρακτορείου ΟΠΑΠ που θα επιλέξουμε
 • Η προσθήκη εστίασης εντός του πρακτορείου
 • Η ύπαρξη και διαμόρφωση εξωτερικού χώρου

Επικοινωνήστε μαζί μας

  Όνομα *

  Επώνυμο *

  Email *

  Τηλέφωνο

  Δραστηριότητα

  Μήνυμα