Η Uppergrade Τechnologies παρέδωσε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 7 σταθμούς ανέπαφης θερμομέτρησης UP-TC4 για τις εισόδους του Υπουργείου.

Η λύση αυτή επιλέχθηκε για τα γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα θερμομέτρησης.